Donirajte

Uplate donacija za podršku nevladine organizacije za edukaciju osoba sa invaliditetom “RE-SET” možete izvršiti na sljedeće načine:

1. Domaće uplate na žiro-račun broj: 1340011130080437

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Uplate iz inostranstva na devizni račun broj: (IBAN) BA39 1340011201044473 

SWIFT CODE: SABRBA22

BENEFICIARY NAME: UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM TUZLANSKOG KANTONA

OTHER IDENTIFICATION DETAILS OF BENEFICIARY: 4210422340008

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Putem PayPal-a: reset.tuzla@gmail.com