Glavni donator svih aktivnosti 

koje sprovodi naša organizacija 

je platforma “Sedinin Bazar” iz Čikaga

Donatori i prijatelji nevladine organizacije RE-SET

Naša misija

Osnovni cilj organizacije „RE-SET” je motivacija, edukacija, profesionalno osposobljavanje i socijalno osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz naše razne treninge i programe do konačnog zapošljavanja ili samozapošljavanja osoba sa invaliditetom. Također jedna od glavnih redovnih aktivnosti će biti pomoć pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom i pružanje svih potrebnih informacija kako bi mogli ostvariti svoja prava koja su im zagarantovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i ostala prava koja su im zagarantovana Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Nevladina organizacija “RE-SET” Tuzla nastoji biti lider u svojoj lokalnoj zajednici na polju inkluzije osoba sa invaliditetom, kao i animiranje lokalne zajednice kao podrška našem generalnom cilju. Cilj nam je kako pomoći osobama sa invaliditetom da prihvate sami sebe kao sastavni dio jednog višekulturalnog i demokratskog društva (uz poštovanje i toleranciju različitosti), tako i osnaživanje socijalnog poduzetništva. Rad na nezavisnosti, građenje vlastite ličnosti, samopoštovanja, uvažavanja drugog i drugačijeg, demokratskog iskustva i saradnja, aktivna socijalizacija. Projektom nastojimo što više demokratizirati lokalnu zajednicu jer bogatstvo se krije u različitosti.

 

 „NVO RE-SET Tuzla nastoji da postane lider promjena ulokalnoj zajednici i šire, osiguranjem okoline koja obogaćuje iskustvo osoba sa invaliditetom kao i okoline u kojoj žive. NVO RE-SET  nastoji pridonijeti stvaranje društva u kome se omogućuje razvijanje svih potrebnih vještina za život i rad u modernom dobu, tj. podržava sva načela i preporuke UN Konvecije o pravima osoba sa invaliditetom.“

Kontakt