U oktobru 2021. smo zvanično uručili prvu stipendiju za osobe sa invaliditetom u visini od $100,00. Stipendiranje je finansirano od naše partnerske organizacije Sedinin Bazar iz Čikaga i po planu naše organizacije ovaj program će da traje u kontinuitetu, uz planirano produžavanje u zavisnosti od mogućnosti naše organizacije. Stipendiranjem želimo motivisati, ohrabriti i podržati mlade i ambiciozne osobe sa invaliditetom u njihovom daljem stručnom napredovanju. Do sada smo uručili 50 mjesečnih stipendija za 8 osoba sa invaliditetom iz nekoliko gradova naše zemlje. Takođe u sklopu stipendisanja donirani su i laptopi, tableti i mobilni telefoni za korisnike naše organizacije u svrhu podrške njihovim daljim ambicijama.