Projekat pod nazivom: “Moj prvi ugovor o radu” implementira nevladina organizacija “RE-SET” u saradnji sa 

“Sedinin Bazar” iz Čikaga kao i BH zajednica iz USA i Njemačke.

Cilj projekta je promovisati socijalno poduzetništvo i pružiti priliku osobama sa invaliditetom koje nisu nikada bile u radnom odnosu da budu angažovane na određeno vrijeme u trajanu od 1-3 mjeseca radi sticanja iskustva, bolje socijalizacije i inkluzije. Tokom radnog odnosa, osoba sa invaliditetom koja bude zaposlena u našoj organizaciji će imati priliku da se edukuje i osposobi za dalji samostalni rad. Naš tim će tokom mjesec dana svakodnevno raditi sa korisnicima projekta, kako bi ih obučili, motivisali i ohrabrili da bi sutra mogli samostalno obavljati svoje poslove i bili korisni u društvu.

Vrijeme trajanja projekta je august 2021. – august 2022. godine.