Projekti

Projekat “Moj prvi ugovor o radu”

Posted on

Projekat pod nazivom: “Moj prvi ugovor o radu” implementira nevladina organizacija “RE-SET” u saradnji sa  “Sedinin Bazar” iz Čikaga kao i BH zajednica iz USA i Njemačke. Cilj projekta je promovisati socijalno poduzetništvo i pružiti priliku osobama sa invaliditetom koje nisu nikada bile u radnom odnosu da budu angažovane na određeno vrijeme u trajanu od […]