Osnove kancelarijskog poslovanja

Opšte je poznato koliko je poznavanje kancelarijskog poslovanja potrebno za osobe sa invaliditetom i njihovu buduću karijeru. Osobe sa invaliditetom u organizaciji “RE-SET” će kroz ovaj trening savladati nekoliko vrlo bitnih vještina koje će koristiti za njihovo buduće obavljanje poslova.
Upoznavanje i savladavanje osnovnih i naprednih elemenata i alata za obavljanje kancelarijskog poslovanja. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija, unos i pretraga  podataka, sačinjavanje izvještaja i štampanje evidencija u elektronskom protokolu. Jednostavnije i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti.