Osnove engleskog jezika

O značaju poznavanja engleskog jezika u današnje vrijeme suvišno je govoriti. Veoma dobro znamo da je on jedan od najrasprostranjenijih i najčešće korištenih jezika kako u privatnom tako i u poslovnom životu.
“RE-SET” organizacija će koristiti najsavremenije aktivne metode u učenju engleskog jezika koje smo osmislili da bi učenje engleskog jezika bilo lahko, zanimljivo i brzo za osobe sa invaliditetom. To znači da su treninzi engleskog jezika u organizaciji “RE-SET” tematski osmišljeni, veoma dinamični i interaktivni. Interaktivna nastava u učenju stranih jezika podrazumjeva prenošenje aktivnosti sa predavača na učenika te se na taj način pomaže učenicima da zajedno uče i istražuju. Na ovaj način podstičemo pozitivnu motivaciju kod polaznika i učimo ih kako da sami  nesmetano u svakodnevnoj komunikaciji upotrijebite  znanje koje ćete kod nas steći.
Nastava se odvija u malim mentorskim grupamaod 4-6 polaznika, tako da profesor ima dovoljno vremena da se posveti svakom učeniku ponaosob.