Osnove Adobe Illustrator-a, Corel Draw-a i vektorske grafike

VEKTORSKA GRAFIKA – koristi se za crtanje objekata koji su sastavljeni od jednostavnijih objekata kao što su crte, pravougaonici, poligoni, krugovi, te ostali grafički oblici. Adobe Illustrator i Corel Draw su programi čije su prvenstveno uloge kreiranje i obrada svih vektorskih elemenata, ali, osim toga, ovi programi pružaju korisnicima mogućnost korištenja elemenata rasterskog tipa. Ovi programi korisnicima nudi nekoliko alata za crtanje prostih geometrijskih oblika, čijom kombinacijom i transformacijom možete dobiti veoma zanimljive crteže. Adobe Illustrator i Corel Draw spadaju među kompleksne programe koji pružaju izuzetno veliki izbor opcija, dodatnih specifikacija i mogućnosti uređivanja. Savladavanjem treninga vektorske grafike imat ćete mogućnost pripremanja grafičkih idejnih rješenja za potrebe kompjuterskog rezanja, graviranja, izrade i dorade loga neke kompanije i mnogo drugih kreativnih mogućnosti.