"STVARAJMO ZAJEDNO MOGUĆNOSTI ZA USPJEH MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM"

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije o projektu pod nazivom
“STVARAJMO ZAJEDNO MOGUĆNOSTI ZA USPJEH MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM”

Galerija slika

Naša misija?

Pružiti priliku mladim osobama sa invaliditetom da pridonose zajednici i da se osjećaju korisnim. Njihovim aktivnim uključenjem u zajednicu, omogućavamo da pokažu svoj potencijal.

 

Baza podataka ankete

0

Ukupno ispitanika

0

Ne zaposlenih

0

Zaposlenih

0

Bez osnovnog obrazovanja

0

Bez srednje stručne spreme

0

Bez fakulteta

O projektu

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije o projektu pod nazivom
“STVARAJMO ZAJEDNO MOGUĆNOSTI ZA USPJEH MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM”
koji implementiraju naša organizacija u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, a koji je finansiran od Grada Tuzle. Projekat se implementira na području grada Tuzle, a trajanje projekta je 6 mjeseci. Projekat ima za cilj pokušati promjeniti svijest kod građana, kompanija i mladih osoba sa invaliditetom u svrhu unaprjeđenja obrazovanja, usavršavanja i zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom u Gradu Tuzla.